De ster die straolt

Een paar dagen na de 1-7 nederlaag tegen Cambuur Leeuwarden is het niet heel erg leuk om voorzitter van MVV te zijn. Toch laat Marcel Jöris zich niet van de wijs brengen door een nederlaag, zelfs niet van dit kaliber. Want Jöris weet wat belangrijker is: een stabiele basis onder MVV op de langere termijn. “We zetten stapjes, en dat moeten stappen worden.”

Waar MVV op dit moment staat? Marcel Jöris zucht even. Niet omdat ‘zijn’ club er slecht voor staat, maar wel omdat hij samen met zijn bestuursleden een zeer hectische periode achter de rug heeft. Afscheid genomen van de vorige directeur, nieuwe directeur aangesteld in de persoon van Erik Noor, ontwikkelingen in en rondom de spelersgroep en alle werk en stress die corona met zich mee heeft gebracht. Plus de ‘normale’ klussen als het opstellen van een begroting, verantwoording afleggen op diverse fronten en het houden van vergaderingen. Maar al die uren hebben wél resultaat gehad, constateert Jöris anno september. “We maken stapjes op alle gebied. Je ziet dat de nieuwe algemeen directeur de frisse wind brengt die we gehoopt hadden, dat het organisatorisch steeds meer op orde is en dat we ook commercieel goed bezig zijn, hoe moeilijk dat ook is in deze coronaperiode.”

MVV kan het seizoen 2019-2020 dan ook afsluiten met een goed resultaat. “Zelfs een beetje boven begroting, waardoor onze eigen vermogenspositie niet in gevaar komt”, zegt Jöris. “En daar zijn we uiteraard blij mee. Maar verder wil ik vorig seizoen gauw vergeten. Sportief viel het tegen, en afscheid nemen van mensen in de organisatie doe je ook niet graag.” Terugkijken heeft dan ook weinig zin, constateert de preses. De blik is op de toekomst gericht, en daar heeft Jöris best vertrouwen in. “De organisatie heb ik al benoemd, en op technisch gebied zie ik de ervaring en het clubgevoel van Ron Elsen gekoppeld aan het vakmanschap en nieuwe ideeën van Darije Kalezic, Regillio Vrede en Robbie Servais als een mooie mix. Het spelersbudget was beperkt, maar we hebben toch wat spelers weten te halen. En we hebben talentvolle jeugdspelers met veel potentieel. Onze staf heeft de kwaliteit daar iets van te maken, al zal daar ook wel tijd voor nodig zijn.”

Tijd is ook nodig om MVV een echte financiële basis te bieden. Het positieve eigen vermogen dat de club heeft, is geen reden om achterover te leunen, zegt Jöris. “Wil MVV van stapjes echte stappen maken, dan hebben we structureel extra middelen nodig. Dat kan via grotere sponsoren, maar ook via een investeerder.” Ja, de deur staat open, zegt de voorzitter. “Maar zorgvuldigheid gaat wel boven snelheid. Wij staan niet met de rug tegen de muur waardoor we iedereen maar moeten binnenlaten, maar aan de andere kant willen we ook niet met die rug tegen die muur komen. Dus willen we mogelijkheden zeker verkennen met serieuze kandidaten.”

Als de club daardoor structureel in rustig vaarwater kan komen, is de missie van Jöris geslaagd. De voorzitter van MTB staat nu 2ó jaar aan het rood-witte roer. “We moeten als bestuur rust brengen, en zorgen dat de club kan bouwen. Dat hebben we het afgelopen half jaar noodgedwongen te veel zelf in de uitvoering moeten doen, nu zetten we weer bewust een stap terug . Met de mensen die er nu zijn, en alle partijen die op welke manier dan ook betrokken zijn bij MVV moeten we deze prachtige club verder kunnen brengen.” Met Jöris als ‘gruutse veurzitter’ , zo zegt hij zelf. Ook na een nederlaag.