De Gouwe Muntt

Er heerst een gezellige drukte in SUPERMARKT ‘DE GOUWE MUNTT’ aan het Terracottaplein op Pottenberg. Voor de winkel staat een meneer aan een tafeltje spiesjes met vers fruit te maken. Een groepje mensen staat er gezellig omheen te kletsen en te lachen. Het lijkt zo maar een winkel op zo maar een zonnige herfstdag.

“Toch is dit geen gewone winkel,” vertelt initiator Ed Kemmerling. “Er zit een hele historie achter. In 2013 ben ik samen met Nico Senden, met wie ik al vijftig jaar welzijnswerk doe, begonnen met de zogenaamde Gouwe duuskes. Op aanvraag van hulpverleners werden deze met levensmiddelen gevulde dozen via Stichting De Gouwe verstrekt aan Maastrichtse huishoudens die onder de armoedegrens leven. Al snel hadden we meer dan vierhonderdvijftig aanvragen voor zo’n doos. De dozen werden door ons bij de mensen thuis gebracht. Daardoor ontdekten wij dat er veel meer armoede in Maastricht is dan dat mensen weten. Omdat ik vaker iets organiseer of bedenk ter bestrijding van armoede en daarbij regelmatig ondersteund wordt door het Elisabeth Strouven Fonds, ging ik in 2015 weer met hen in gesprek. In eerste instantie wilden we een samenwerkingsverband aangaan met Voedselbank Limburg-Zuid. Het Elisabeth Strouven Fonds wilde samen met de Voedselbank onderzoeken of middels een bijdrage de veel te lange wachtlijst (een jaar!) weggewerkt zou kunnen worden. Om de mensen tijdens die wachtperiode te kunnen helpen, hebben Nico en ik deze winkel geopend, toen nog De Gouwe Merret, als voorportaal op de voedselbank. We verstrekten hier aan de mensen de hoognodige producten, zonder te concurreren met de voedselbank. Het Elisabeth Strouven Fonds heeft financieel bijgedragen en doet dat nog steeds om onze hulpverlening een structureel karakter te geven.”

Hoe werkt dit bijzondere concept? Ed legt het uit: “In het begin vulden klanten ter plekke een formulier in met de gewenste levensmiddelen. Onze vrijwilligers maakten de dozen met spullen klaar terwijl de klanten erop wachten. De kledingbank was ook aan deze winkel gekoppeld, dus kon men gelijk kleding uitzoeken. Onze klanten mochten binnen drie maanden twaalf keer komen. Daarna gingen ze naar de voedselbank. In de coronaperiode moesten we de winkel sluiten en gingen we weer pakketten maken. In die tijd hebben we ontdekt dat dit systeem voor de mensen niet prettig was. Ze zaten vast aan het aantal keren dat ze de winkel mochten bezoeken en door het werken met pakketten konden ze hun producten niet zelf kiezen. Toen hebben we een speciale betaalmethode geïntroduceerd voor de circa vierhonderd huishoudens die bij ons komen, waardoor ze hier écht kunnen winkelen. We maken geen gebruik van echte munten maar van kaartjes waarop een bepaald saldo staat vermeld. Dit kaartje, het muntensysteem, wordt voor de betreffende mensen aangevraagd door de hulpverlening. Dat kan Mondriaan zijn, de reclassering, thuiszorg en noem maar op. Zo llgt de verantwoordelijkheid bij de hulpverlening. Iedereen die recht heeft op deze manier van ondersteuning, ontvangt een kaartje met een bepaald saldo. Telkens als je boodschappen bij ons hebt gedaan, ontvang je een nieuw kaartje
met het resterende saldo. Nu hebben onze klanten de regie in eigen hand met betrekking tot hun boodschappen. Ze kunnen komen wanneer ze willen en kopen wat ze willen. Inmiddels kunnen mensen via www.gouwe.net ook zelf een aanvraag indienen om te mogen winkelen bij de Gouwe Muntt. Maar de afhandeling gaat sneller als ze dat door een instantie laten doen, bijvoorbeeld door Trajekt.

Hoe komen jullie aan de producten? “Op verschillende manieren,” vertelt Ed. “Met alle huidige problemen zoals inflatie en torenhoge energieprijzen krijgen we steeds meer aanvragen. De munten zijn ooit op en dan komen we in de problemen. We zijn dan ook ontzettend blij dat het Elisabeth Strouven Fonds en ook Kanunnik Salden ons zo goed ondersteunen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook hulp vanuit de gemeenschap nodig. Iedereen kan ons helpen door spullen te brengen of een geldelijke bijdrage te geven. Er zijn mensen die structureel acties voor ons houden. De Kennedyschool bijvoorbeeld zamelt eens per jaar verzorgingsproducten voor ons in en CV De Beerbieters houdt deur-aan-deur-acties om spullen op te halen. Daarbij heeft het pand waar we nu zitten bestemming ‘sloop’. Dus we zullen op termijn moeten verhuizen. Waar we nu op hopen is een groot pand waar alles bij elkaar zit: onze sociaal-maatschappelijke winkel, de fietsbank, kledingbank en babybank. Zodat mensen met slechts één inschrijving overal terecht kunnen. Dat zou voor de stad ontzettend goed zijn. Maar zover zijn we helaas nog niet.”

Voor nu is De Gouwe Muntt ontzettend blij met alles wat de inwoners van onze stad doneren, zodat zoveel mogelijk mensen in armoede geholpen worden. Helpt u ook?


HOE KUNT U DE GOUWE MUNTT HELPEN?
• Doneer je boodschappen bij ons
• Breng ons lang houdbare levensmiddelen
• Verzorgingsproducten en poetsmiddelen: graag!
• Sponsor de muntenpot in onze winkel
• Breng kleding die je niet meer draagt naar ons voor een mooi tweede leven
• Voor de feestdagen is speelgoed ook van harte welkom

DE GOUWE MUNTT IS GEVESTIGD AAN
Terra Cottaplein 1, 2 en 3
6216 BH Maastricht
Tel. 06 129 519 96
Mail: info@gouwe.net

OPENINGSTIJDEN
Woensdag, donderdag en vrijdag
tussen 09.30 uur en 16.30 uur
Zaterdag tussen 09.30 uur en 13.30 uur.

Kleding kan ingeleverd worden aan de
Potteriestraat 88 6216 VH Maastricht, op
woensdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

TEKST Vivianne Rijnders FOTO’S Peter van Hooren