D66 Maastricht

We praten vandaag in het sfeervolle stadsdeel Wyck met een deel van de fractie van D66: fractievoorzitter JOHAN PAS, raadsleden CLAUDIA DEMAS, RICHARD WIJNANDS, HARALD BARENDSE en steunfractielid THOMAS GARDIEN

‘Goed werk, goede zorg, goed onderwijs; D66 krijgt het voor elkaar!’ Dit staat prominent bovenaan de website van deze partij. In hoeverre gooit corona roet in het eten? Johan Pas: “We zullen altijd achter onze punten staan, alleen is corona een moeilijke factor. Dat geldt voor ons allemaal en daar moeten we op anticiperen. Wij besturen de stad zo goed mogelijk omdat we namens D66 ook in het College zitten, maar de Raadsleden willen natuurlijk ook het beste voor de stad. Daarom moeten we goed samenwerken. Maatwerk leveren is in deze tijd uitermate belangrijk.” “We zijn een partij met doelen en ambities,” vult Richard Wijnands aan. “Maar ook realistisch; we kunnen de situatie niet veranderen maar gaan op zoek naar wat wel kan. Er is een groot beroep gedaan op ieders aanpassingsvermogen en flexibiliteit. De wereld is veranderd, kleiner geworden en binnen die marges moeten we het doen. Het is fijn dat Thomas ons versterkt, hij heeft een goede relatie met de studenten in onze stad, één van de doelgroepen waar wij ons op richten.” 

EENZAAMHEID EN DEPRESSIES ZIJN NIET UITGESLOTEN 

“Ik ben twee jaar geleden afgestudeerd en houd de lijnen met de studenten kort,” vertelt Thomas. “Recent heb ik een leuke ‘Aan tafel!’ sessie gehad via Zoom. Lokale pizzeria’s hebben bij de deelnemende studenten pizza bezorgd en zo konden we samen tijdens het eten praten over wat er leeft. Studenten zijn nu immers heel beperkt: ze hebben de hele dag digitaal onderwijs en zien verder nauwelijks mensen. Dat is erg zwaar waardoor eenzaamheid en depressies niet uitgesloten zijn. We kijken samen naar mogelijkheden en hoe wij de studenten kunnen ondersteunen. Zo heeft D66 zich landelijk sterk gemaakt voor versoepeling van het bindend studieadvies. Daardoor wordt deze druk al wat verminderd. Jongeren worden in de media negatief afgeschilderd maar ze hebben het echt moeilijk, daarom blijven we met hen in gesprek.” 

PROBEER MAAR EENS DE GOEDE AFWEGING TE MAKEN TUSSEN ECONOMISCH EN GEZONDHEIDS-EN VEILIGHEIDSBELANG 

Ook de lokale ondernemer heeft het zwaar. Claudia licht toe: “We proberen ons te verplaatsen in lokale ondernemers en hebben specifiek gekeken naar de horeca. Sinds 1 december 2020 is er de nieuwe Tijdelijke Wet COVID-19. Deze vervangt de huidige noodverordeningen vanuit de veiligheidsregio. Burgemeesters hebben extra bevoegdheden gekregen waardoor er meer ruimte is ontstaan om te kijken naar wat voor de stad de beste aanpak is. Namens de fractie hebben Johan en ik het college gevraagd of lokaal maatwerk kan worden toegepast voor onze (horeca-)ondernemers. Op dit moment helaas nauwelijks maar we blijven denken in mogelijkheden.” 

Door het niet consequent lijkende maatregelenpakket heerst er onrust. Hoe gaat D66 hiermee om? “Ook wij zijn afhankelijk van landelijke maatregelen,” zegt Richard. “Ik ken mijn verantwoordelijkheden en verwacht dat van anderen ook. Helaas constateer ik dat er mensen zijn die aan de beperkingen onderdoor dreigen te gaan. En probeer maar eens de goede afweging te maken tussen economisch en gezondheids- en veiligheidsbelang. Alles is voor iedereen nieuw. De maatregelen veranderen steeds, onze buurlanden doen het anders, het is enorm moeilijke materie. 

DE KRACHT VAN ONZE FRACTIE IS DAT WIJ SNEL SCHAKELEN OP WAT WE SIGNALEREN 

D66 stond altijd al dichtbij de burgers, met name door de stemtent en nu met de ‘Aan tafel!’ sessies. “We hebben allemaal onze contacten en daardoor hebben we breed zicht op wat er speelt,” geeft Johan aan. “Of het nou gaat om cultuur, sport, horeca of onderwijs, contact is er zeker. Het magische woord blijft: maatwerk. En dat missen we nu. Dat de horeca zich roert is heel begrijpelijk.”