D66 INCLUSIEF, DIVERS en DICHTBIJ

D66 MAASTRICHT heeft behoorlijk wat speerpunten op de agenda. En net als al die lichtjes van Magisch Maastricht, wil deze partij een lichtpunt voor de stad vormen. Aan het woord zijn fractievoorzitter CLAUDIA DEMAS en raadslid MIRIAM ELFASSIH.

“Het was een intensief jaar,” beaamt de kersverse jonge fractievoorzitter. “Ik werd aangesteld als campagneleider voor de verkiezingen en even later ook als fractievoorzitter. Daarna kwamen de coalitieonderhandelingen en na een welverdiende vakantie begonnen we onze nieuwe fractie vorm te geven. Na bijna tien jaar actief te zijn voor D66 vind ik het een eer en de kers op de taart dat ik fractievoorzitter mag zijn, ik ben er bijzonder trots op.”

“Het is belangrijk om een fijne club te hebben, dan kom je tot goede samenwerking,” vult Miriam Elfassih aan. “We hebben een leuke fractie en dat komt mede door Claudia. Ze weet mensen in hun kracht te zetten en bij elkaar te houden.”

Miriam heeft zich de afgelopen tijd veel bezig gehouden met onderzoeken hoe we de studenten een hart onder de riem kunnen steken. Als raad zijn wij bezig met een noodfonds. Het afvalbeleid is eveneens een speerpunt en de recent ingelaste stop voor buitenlandse studenten heeft ook onze aandacht. Vooral omdat we als Euregio heel internationaal georiënteerd zijn moeten we maatwerk leveren. In Den Haag komen ze vaak met één oplossing voor een landelijk probleem, maar dat wil niet zeggen dat die oplossing bij iedere gemeente past. Zo’n keuze kan spanningsvelden met zich mee brengen.”

INCLUSIVITEIT EN BEGRIP VOOR ELKAAR
Miriam Elfassih: “Vanuit mijn eigen ervaring wil ik mij inzetten voor kansengelijkheid. Het mag niet zo zijn dat afkomst, geaardheid, geloof, een beperking of sociale situatie invloed heeft op je toekomstperspectief. Ik hoop een statement te kunnen maken voor inclusiviteit en begrip voor elkaar. Niet meer in hokjes plaatsen! Gelijkwaardigheid zou veel oplossen. Kijk naar onze partij; zowel landelijk als lokaal is deze een afspiegeling van de maatschappij. Wij zijn een diverse fractie en daar ben ik heel trots op. Waar wij ons ook erg aan storen is het feit dat statushouders van niet-Oekraïense afkomst hier niet mogen werken. Terwijl dat zo goed voor de integratie zou zijn, voor traumaverwerking en gevoel voor eigenwaarde. Nu raken deze mensen in een isolement dat voor nog meer problemen kan zorgen.

Dat is iets wat landelijk geregeld zou moeten worden. In de zorgsector is het personeelstekort nijpend. Er zijn zoveel statushouders die in deze sector zouden kunnen werken, maar dat mag niet. Dat is frustrerend voor alle betrokkenen. Natuurlijk moeten we ons aan de regels houden, maar die regels moeten niet beperkend werken maar mogelijkheden creëren.”

ZO LAAGDREMPELIG MOGELIJK
D66 wil dichtbij de mensen staan. Hoe merkt de burger dat? “Wij gaan de buurten in en met mensen in gesprek,” vertelt Miriam. “Mensen kunnen ons bellen of benaderen via social media en we hebben natuurlijk maandelijks onze
stemtent. We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn. En niet alleen voor volwassenen, ook voor de kinderen! De kinderraad en de kinderburgemeester zijn heel belangrijk. We hopen op nog meer basisscholen die volgend jaar mee doen
want we nemen de ideeën van kinderen serieus en doen er echt iets mee.”

Wat hopen jullie voor 2023? “Dan denk ik aan verschillende thema’s,” zegt Claudia. “Zowel armoede als eenzaamheid terugdringen, het verhelpen van de problematieken waar studenten mee kampen. Maar ook betaalbare woningen,
de energiecrisis en de asielproblematiek hebben onze aandacht. Het is heel veel maar we willen vooral een positief 2023 en dat betekent dat we niet wegrennen voor problemen maar in oplossingen denken en op een positieve
manier samenwerken. We moeten zaken inclusiever en praktisch regelen zodat het tastbaar wordt. Dan creëren we steeds meer lichtpunten. Ondanks de dingen die ons overkomen zoals corona, de Oekraïne-oorlog, de asielstroom.
Dat zijn zaken waar we weinig invloed op hebben als gemeente.”

“Maar als we ons openstellen voor wat er gebeurt in ons leven, doorstaan we samen een soort van integratie. En moeten we samen kijken hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Op een positieve, inclusieve manier!” Aldus Claudia Demas en Miriam Elfassih.

TEKST Vivianne Rijnders FOTO’S Peter van Hooren