D66, in gesprek met Johan Pas en Claudia Demas

D66, in gesprek met Johan Pas en Claudia Demas .

Op een zonnige zaterdagochtend treffen we fractievoorzitter Johan Pas en raadslid Claudia Demas van D66, in het mooie park achter de Muziekgieterij. Daar waar het normaal bruist, heerst nu door Corona rust en stilte. Claudia is in de partij vooral actief op de beleidsterreinen economie en sociaal. Naast de functie van fractievoorzitter houdt Johan zich bezig met bestuur en ondersteuning, veiligheid en cultuur. CORONA in Maastricht 23 

Coronatijd, een bizarre tijd. Wat heeft D66 concreet opgepakt bij aanvang van de lockdown? “Het was voor ons totaal nieuw,” zegt Johan. “Wij hebben nooit eerder zoiets meegemaakt, onze ouders en grootouders ook niet. Vanaf dag één zijn we voortdurend met elkaar in contact gebleven en hebben veel telefoontjes gepleegd met het veld; onder andere met onderwijs, (horeca)ondernemers, cultuur en sport, met studenten. Het was voor ons belangrijk dat we wisten waar iedereen tegenaan liep zodat we gericht konden helpen. We hebben ons goed georiënteerd op wat er speelde in de stad. Verder zit ik zelf in het onderwijs dus heb van dichtbij meegemaakt hoe thuisonderwijs en digitaal onderwijs werd gerealiseerd. Wat ik signaleerde heb ik teruggekoppeld naar onze fractie en meegenomen naar wethouder Bert Jongen, die Onderwijs in zijn portefeuille heeft.” Claudia vult aan: “We hebben korte lijnen met de wethouders, het dagelijks bestuur van onze stad. De concrete verhalen en vraagstukken kunnen daardoor direct worden opgepakt. Het is belangrijk op de dagelijkse zaken te acteren.” 

“En vergeet cultuur niet,” merkt Johan op. “Cultuur is één van onze grootste speerpunten, we staan nu niet voor niets voor De Muziekgieterij. Voormalig fractievoorzitster Franca Eurlings-Tonnaer is één van de grondleggers geweest van dit poppodium en het blijft daarom een ‘kindje’ van onze fractie. Het was nog geen jaar open en moest nu net als alle andere cultuurinstellingen gedwongen sluiten. Sinds kort mogen we weer met dertig personen in een zaal, dat is een mooi begin maar zet geen zoden aan de dijk.” 

TOEGANKELIJK EN LAAGDREMPELIG 

Hoe is D66 bereikbaar voor de inwoners van Maastricht? “Heel gemakkelijk, denk aan de sociale media, e-mail, telefoon en onze website,” legt Claudia uit. “Maar ook direct in de buurt, mensen kunnen ons gewoon aanspreken. Daarbij is onze fractie is heel divers qua leeftijd en achtergrond, iedereen heeft een ander netwerk. Dat maakt ons toegankelijk en laagdrempelig.” 

“Voor de Coronacrisis hadden we elke eerste zaterdag van de maand onze Stemtent op Plein 1992 staan,” vertelt Johan. “Iedereen wist dat en het werd goed bezocht. Maar dat kon ook niet meer, erg jammer want daardoor waren wij helemaal makkelijk bereikbaar. 

Er is een kans dat we er op de eerste zaterdag van juli weer staan, met in acht neming van de regels natuurlijk. We komen in elk geval terug!” 

D66 EN DE LOKALE ONDERNEMER 

D66 heeft zich ook sterk gemaakt voor de lokale kleine ondernemers. Johan: “Veel ondernemers ondernemen in Maastricht maar wonen over de grens. Zij vallen buiten de boot wat betreft een aantal tegemoetkomingen en regelingen. Om ook voor deze mensen iets te kunnen betekenen, hebben we tevens bij onze landelijk fractie in de Tweede Kamer aangeklopt om hier aandacht voor te vragen. Zodat we hen ook kunnen geven waar ze recht op hebben.” 

Hoe stimuleert de partij mensen om bij die kleine ondernemer te kopen? “De inwoners van de stad Maastricht zien ook waar de zorgen liggen en zullen daarom sowieso sneller naar de kleine ondernemer gaan, wij vertrouwen op ieder zijn eigen kracht en intuïtie,” zegt Claudia. “In gesprekken geven we regelmatig aan dat dat belangrijk is, het is een vorm van bewustzijn en mensen anticiperen daar op, dat zie je ook in je eigen omgeving.” “Eén van de vijf richtingwijzers die we hebben,” verklaart Johan, “is uitgaan van kracht van de mens zelf. En in een tijd als deze, gaan mensen vanzelf terug naar de basis en die basis is lokale ondernemer, dat is namelijk vertrouwd.” 

DE KRACHT VAN DE PARTIJ 

“Cultuur is ons stokpaardje,” zegt Johan. “Ik denk dat we ons daarmee wel onderscheiden van andere partijen. Dat proberen we op meerdere vlakken maar we dragen cultuur een groot warm hart toe. Heel actueel is de door de pandemie gesloten Muziekgieterij, zoals eerder genoemd, en alle andere culturele instellingen. Dat is niet alleen erg voor de theaters, podia en de muziek- en toneelgezelschappen zelf, maar ook voor de inwoners van Maastricht. Die moeten weer kunnen gaan genieten van een ontspannen avondje uit zonder anderhalve metermaatregel.” 

Claudia ziet nog een andere onderscheidende factor en grote kracht van de partij: “Wij bieden een luisterend oor aan alle inwoners van Maastricht. Goed luisteren naar de mensen betekent dat we zullen begrijpen wat we concreet voor elkaar kunnen betekenen. Dan kunnen we maatwerk leveren op cultureel, sociaal en economisch gebied.” “En niet oordelen en veroordelen maar vooral dat luisterend oor,” zegt Johan, “dat is belangrijk en heel sterk bij ons.” 

EN DE GROOTSTE WENS VAN D66? 

“Dat de economie in Maastricht weer gaat draaien, dat mensen ontspannen naar de stad kunnen gaan zonder anderhalve meterregel,” is de mening van Johan. Claudia vindt dat de mensen hun eigen gang weer moeten kunnen gaan, en het ‘mie Mestreech-gevoel’ weer terugkrijgen, de saamhorigheid. “Ons goed, gezondheid en veilig voelen. Laten we hopen dat Maastricht weer snel plezier en welvarendheid gaat uitstralen,” sluit Johan af.