CityMagazine heeft wat te vieren!

Als iemand jaren geleden tegen mij had gezegd: “Ik feliciteer je wel als je met je 75e uitgave komt” dan had ik gezegd: “Dat is pas over 8 jaar maar ik hou je eraan”…. 8 jaar waarvan 2 jaar Corona en we zijn er nog steeds en de tijd is omgevlogen….

Toch wel een beetje trots op mijzelf, maar nog meer op alle relaties en medewerkers die het mogelijk hebben gemaakt om te groeien. Natuurlijk ook wij hebben de afgelopen 2 jaar de klappen gevoeld en Corona gooide vaak roet in het eten… Maar ondernemen in deze tijd is ook creatief bezig zijn en andere dingen opzetten die je niet zou doen omdat er normaal geen tijd voor was.

Een boek uitgeven met een groot team is dan een mooie uitdaging. “Stilte in de Stad”. Maastricht in Coronatijd met ontroerende verhalen in een stad die stil was…. Een boek was geboren.

City Magazine Maastricht & Regio is ontstaan in een tijd waarin krantenpapier steeds minder voldoende bereik en dekking konden garanderen. Door de steeds verder dalende betaalde oplages van dagblad én de sanering van vele weekbladen door o.a. te hoge exploitatiekosten, zijn er de afgelopen jaren de meeste titels verdwenen.

City Magazine Maastricht & Regio heeft met succes doorgepakt en een concept neergezet waarbij kwaliteit leveren wél bestaansrecht geeft. Bewust afstand genomen van traditioneel krantenpapier om deze bladformule te kunnen waarborgen. 80% van het magazine zijn content reportages, lezenswaardige interviews, met veel aandacht voor opmaak, fotowerk en vormgeving. Gedrukt op kwalitatief hoogstaand papier bij Andi Smart Print Solutions én gratis verkrijgbaar bij een 150 vaste afgiftepunten in het verspreidingsgebied. En daarnaast ook nog eens gratis digitaal te lezen.

Deze 75e uitgave is een feestelijk moment om hier even bij stil te staan. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen en is een dankwoord zeker op zijn plaats naar mijn echtgenote Magda voor haar steun én voor alle medewerkers en relaties die dit maandelijks magazine mogelijk maken. Opmaak, vormgeving, drukkerij, verspreiding, relaties en adverteerders, fotografie en redactie. Voor hun allen een welgemeende merci!

Communicatie is heden ten dage maatwerk in advies, begeleiding en uitvoering.

Vele relaties hebben in de afgelopen jaren ons dan ook de mogelijkheid gegeven om samen met Andi Smart Print Solutions hun eigen Customized Magazine of brochures te maken. Met hun eigen looks, oplage, papierkeuze en verspreiding. We gaan nog even door.

Nogmaals een grote merci!


Peter van Hooren
Uitgever