CDA Maastricht aan het woord

Aan het woord zijn CDA-fractievoorzitter GABRIËLLE HEINE, Raadslid MAT BRÜLL en burgerlid NOL BECKERS. Wat zijn hun drijfveren, waar zijn ze trots op?

“Wij als CDA zijn gefocust op de buurten en wijken,” steekt Gabriëlle van wal. “We willen balans in de wijken, met verschillende woningtypes van sociale huur tot koop, waardoor mensen van alle lagen van de bevolking bij elkaar in de buurt wonen. Ook zorgen we voor goede buurtvoorzieningen, belangrijke plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dan creëer je een krachtige samenleving.”

“Er is recent een motie aangenomen om weer stadsdeelleiders in te voeren,” vult Nol aan, “zodat mensen een aanspreekpunt hebben. De stadsdeelleider kent de wijk en haar bewoners en weet waar hulp nodig is. Zo zijn de lijnen naar de lokale overheid kort. Onze kandidaten komen uit alle wijken en zijn daar ook zichtbaar en aanspreekbaar.”

“In de voorgaande periodes lag de focus vooral op de grote projecten in de stad, ook erg belangrijk maar daardoor is de aandacht voor de buitenwijken enigszins verwaterd,” zegt Mat. “Ik heb me er sterk voor gemaakt hier meer aandacht voor te hebben en probeer de mensen in de wijken te activeren. In het Stadhuis stellen we de kaders maar de burgers zelf moeten wel mee willen doen.”

KLEINE ONDERNEMERS GEVEN CHARME AAN ONZE STAD
“Ook zetten wij ons in voor de lokale (kleine) ondernemers,” vertelt Gabriëlle. “Zij geven charme aan onze stad. We letten erop dat zij niet ondersneeuwen onder alle aandacht voor de grote ondernemers.” “Net zoals de lokale ondernemers hebben we ook de lokale maakindustrie hoog in het vaandel staan,” zegt Nol. “Starters lopen tegen allerlei beperkingen aan, en een positie verwerven is erg moeilijk in verband met de torenhoge huren. Daar kun je als gemeente weinig aan doen. Wel kunnen wij pleiten voor een soort leegstandsbeleid: compactere winkelgebieden zouden de leegstand kunnen terugdringen. Als het kernwinkelgebied compacter wordt, kun je in de aanloopstraten veel meer betaalbare ruimte creëren voor startende ondernemers.”

GOUDEN RANDJES WAARDOOR JE HET VOLHOUDT
Het CDA is een van de grotere partijen. “Onze kracht is dan ook dat wij al jaren een stabiel programma hebben,” geeft Gabriëlle aan. “De versplintering, het ontstaan van partijen die specifiek voor bepaalde deelbelangen zijn, is niet goed voor de stad. Wij als CDA staan voor het algemeen belang dat ervoor zorgt dat we altijd met een genuanceerd verhaal komen. Door onze vertrouwensband treden wij als eenheid naar buiten.” Nol beaamt dit. “We houden consequent bepaalde zaken vast, blijven ze benoemen. Binnen de fractie wordt soms stevig gediscussieerd maar we komen altijd tot een gezamenlijk, politiek genuanceerd en verantwoordelijk standpunt.”

“Soms is het de weg van de lange adem,” zegt Mat, “lang volhouden eer we resultaat merken. Maar de successen houden ons op de been, elke succeservaring is er een om in te lijsten. Daar haal je je voldoening uit, dat zijn de gouden randjes waardoor je het volhoudt. We zijn er voor de mensen, we doen dit werk vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Wij willen het verschil maken.”

“Weet je, we zijn allemaal gewone mensen en door Samen voor Maastricht te werken is Vivianne nu staatssecretaris in Den Haag, Niels onze nieuwe wethouder en Gabrielle onze nieuwe fractievoorzitter; we zijn een hechte, betrokken en gemotiveerde groep mensen en daar ben ik ontzettend trots op.” Aldus Nol Beckers.

TEKST Vivianne Rijnders
FOTO’S Peter van Hooren