CDA MAASTRICHT

CDA Maastricht legt haar focus op de buurten en wijken. Fractievoorzitter GABRIËLLE HEINE vertelt: “Wij gaan uit van de kracht van de samenleving. We willen daarom ontmoetingsplekken en goede voorzieningen in de buurten creëren. Dat is nodig om de saamhorigheid onder de mensen en daarmee hun zelfredzaamheid te vergroten. Recent is de motie aangenomen om stadsdeelleiders in te voeren. Zo blijven de lijnen tussen de inwoners en de gemeente kort en helder. Dat is waar je als lokale overheid voor moet staan.”

“Wij zijn heel zichtbaar in de wijk,” vult Raadslid MAT BRÜLL aan. “We luisteren, helpen en proberen mensen te activeren. We willen zorgen voor differentiatie in buurten; verschillende soorten woningen te realiseren zodat er mensen van alle lagen van de bevolking kunnen wonen. Dan krijg je een krachtige levendige buurt waarin mensen elkaar ondersteunen. Het CDA stimuleert die diversiteit in de wijken. De buurt komt zo beter in balans en dat helpt mee aan een leefbaar Maastricht.”

“Dat geeft onze maatschappelijke betrokkenheid weer,” zegt burgerlid NOL BECKERS. “Ik ben er van overtuigd dat wij allemaal iets willen betekenen voor Maastricht. We staan midden in het leven en zijn daarom een menselijke vertaling van de stad Maastricht. Door de diversiteit binnen onze partij vormen we een afspiegeling van de maatschappij. Dat geeft ons een groot verantwoordelijkheidsgevoel. En de successen die we behalen geven ons veel voldoening en de kracht om door te gaan.” “Dat inderdaad,” besluit Mat, “maar ook dat je van de partij alle ruimte krijgt om met je voeten in de klei te staan. Letterlijk tussen de mensen in, want daar hoor je wat er speelt. Hoor je hoe mensen een beleid of regelgeving ervaren. Dat geeft de burgers het gevoel dat je ze steunt. En dat is precies wat het CDA doet.”