Uitgave 6 2017 

Nieuwste uitgave weer beschikbaar!

Na de zomerstop zijn we weer fris aan de slag gegaan om de maandelijkse uitgaven zo goed mogelijk op de rails te zetten met mooie reportages en dito fotowerk. In deze uitgave onder andere de aangrijpende reportage van mantelzorger Jack. Zijn vrouw Marion woont al twee jaar in het Maastrichtse Zorgcentrum Grubbeveld van Envida op de gesloten afdeling. Een ingrijpend relaas. Verder ook het verhaal van de expertisegroep van Envida over dementie bij jongeren. Ook in deze uitgave de programmabijlage van Het Parcours 2017 en de bijlage 160 jaar Koninklijk…

Read More
Uitgave 6 2017 

Out of the Box

Mr. James Leliveld (Leliveld Advocaten) ontmoet, mede vanwege zijn werk als advocaat, vaak inspirerende mensen met een bijzonder verhaal. Markante persoonlijkheden of ondernemers die, al dan niet gedwongen, out of the box te leven of denken. Leliveld is advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht en heeft dus regelmatig te maken met bedrijfsovernames, startups, aandeelhouderskwesties en herstructureringen. In deze serie elke maand een ontmoeting met iemand uit zijn netwerk. Deze maand: dermatoloog Ibro Beciri

Read More
Uitgave 6 2017 

Experts over dementie bij jongeren

Experts over dementie bij jongeren: ‘Ze kunnen huilen, schreeuwen, jammeren. Het is allemaal heel ingrijpend 12.000 Nederlanders jonger dan 65 jaar hebben de ziekte dementie. Soms sluimert het al vanaf hun 45ste jaar. Dementie onder jongeren is moeilijk te herkennen. Ze hebben minder snel geheugenklachten. En op een hersenscan is niet altijd wat te zien. Vaak wordt gedacht aan een depressie, overspannenheid of aan relatieproblemen. Het is een geniepige, sluipende ziekte. Lees er meer over in het magazine

Read More
Uitgave 6 2017 

Mantelzorger Jack leeft van dag tot dag

Marion woont al twee jaar in het Maastrichtse zorgcentrum Grubbeveld van zorgaanbieder Envida. Ze woont op de gesloten afdeling van mensen die op jongere leeftijd – nog geen 65 – geconfronteerd worden met de ziekte dementie. Marion (43) is de jongste cliënt. Ze was amper 38 jaar toen ze vreemd gedrag vertoonde. Pas drie jaar later werd na tientallen onderzoeken fronto-temporale dementie geconstateerd. Haar acht jaar oudere echtgenoot Jack praat over de lijdensweg van zijn vrouw. ‘Ik praat nu van me af. Maar er komt een moment dat ik geen…

Read More