Business Link Builders

Business Link Builders (BLB) is een Maastrichts ondernemersnetwerk, gelinkt aan regionale organisaties, branches en ondernemersverenigingen. BLB-leden krijgen in één klap een interessant netwerk, daaruit voortvloeiende opdrachten en toegesneden ondersteuning van onder meer een Euregionale desk. Daarnaast mogen ze gebruik maken van flexibele werk- en vergaderruimtes in het sfeervolle stadspand. Kortom: bij BLB worden ondernemers op al hun zakelijke wenken bediend. In deze serie stellen we elk kwartaal een BLB-lid voor. Dit keer: MEDIATOR EN LEUGENDETECTIE-EXPERT Jeroen Ketelaars VAN HET NEDERLANDS CONFLICTINSTITUUT.

Conflict – veel mensen schrikken alleen al van het woord. Toch gaat het vaak meer om tegengestelde belangen, aldus JEROEN KETELAARS van het NEDERLANDS CONFLICTINSTITUUT. Deze professionele conflictoplosser leidt, samen met zijn team van conflictexperts, conflicten in goede banen met mediation, bedrijfsbegeleiding en – zo nodig – leugendetectie.

Of het nu gaat om een conflict in de zakelijke, arbeids of persoonlijke sfeer, mediation kan in veel gevallen uitkomst bieden. Daar is lang niet iedereen zich van bewust. Aan het woord is Jeroen Ketelaars, grondlegger van het Nederlands Conflictinstituut. Hij ziet het keer op keer bij bedrijven. “Wist je dat maar liefst 65% van de ziekmeldingen eigenlijk draait om een arbeidsconflict? Problemen met een manager, een werknemer die zich niet senang voelt binnen de organisatie, het gevoel niet gewaardeerd te worden. Maar al te vaak eindigt dit in ontbinding van het arbeidscontract. Maar ontslag kost veel tijd en geld en het is lang niet altijd eenvoudig om vervanging te vinden. Terwijl er vaak nog een hoop te redden valt. Mediation kan dan een ideale interventiemogelijkheid zijn.”

VOORKOMEN IS BETER
Zijn werk – conflicten managen – is in feite een verdieping van de organisatiepsychologie, zegt hij. “Bij bedrijven ontstaan vaak problemen door sociale dilemma’s, doordat bevoegdheden niet goed verdeeld zijn of onvoldoende diversiteit in de personeelsorganisatie zit. Of er wordt vooral vanuit kosten gedacht en niet vanuit wat mensen kunnen opleveren. Vaak word ik pas ingeschakeld als de boel al in de fik staat. Terwijl het veel verstandiger is om, op het moment dat je iets in een dossier wilt noteren, een conflictexpert in te schakelen. Dat kan een hoop ellende voorkomen.”

ELKAAR HELPEN SCHEIDEN
Ook bij scheidingen, waarbij emoties niet zelden torenhoog oplopen, kan mediation van grote waarde zijn. “Je kunt ‘elkaar helpen scheiden’, al is de situatie nog zo emotioneel of ingewikkeld. Het kan lastig zijn de zakelijke kant – verdeling van spullen, alimentatie, eventuele aandelen los te zien van de gevoelskant. Een onpartijdige professional helpt dan om zaken in perspectief te blijven zien. Wat heb je eraan om het bedrijf van je ex-partner te ruïneren door een torenhoge uitkoopsom als dat ook je kinderen benadeelt? Het is slimmer om een goede balans te vinden.”

WAAR OF NIET?
Een spannend onderdeel van zijn dienstverlening is leugendetectie en opsporing. Ketelaars is een internationale autoriteit op dit gebied en wordt regelmatig ingeschakeld voor het screenen van personeel op belangrijke posities en het trainen van gezagsdragers, zodat die hun werk beter kunnen doen. Niet zelden gaat het daarbij om zware criminaliteit of terrorisme. “Op die leugendetectie slaat altijd iedereen op aan,” lacht hij. “We hebben allemaal dat beeld van die spannende film voor ogen. Toch wordt dit meer en meer ook voor ‘gewone’ zaken ingezet, bijvoorbeeld als onderdeel van een pre-employment screening om bijvoorbeeld onwaarheden uit het CV van een kandidaat te halen. 75% van de CV’s bevat minstens één leugen, 25% zelfs drie of meer. En een verklaring van goed gedrag kan natuurlijk ook betekenen dat je nooit gepakt bent. Ook hierbij geldt: pak mogelijke problemen vroegtijdig aan, voordat ze uit de hand lopen.”

Voor meer informatie ga naar:
www.businesslinkbuilders.nl

TEKST Dymphy Swakhoven FOTO’S Peter van Hooren