BROEDKAS

Op 5 november jongstleden kreeg de innovatieve samenwerking tussen MANON MACHIELS (founder en directeur van Samen voor Maastricht) en JEROEN WIJCKMANS (Innovator Marketeer bij Trajekt) vorm in het nieuwe concept BROEDKAS. Broedkas is een samenvoeging van de woorden broednest en broeikas.

Manon en Jeroen zochten al een tijd naar een nieuwe samenwerkingsvorm. Met als resultaat ‘Broedkas’. Dit initiatief is erop gericht bedrijven en maatschappelijke organisaties in Maastricht duurzaam met elkaar te verbinden. Met als doel maatschappelijke organisaties naar een ‘next level’ te tillen door inzet van netwerk en expertise vanuit het Maastrichtse bedrijfsleven. Maastrichtse ondernemers kunnen op deze manier concreet en duurzaam invulling geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid..

Manon legt uit: “Het concept is maatschappelijke initiatieven te koppelen aan experts uit het bedrijfsleven en organisaties. Die initiatieven hebben wij voor deze eerste editie zelf uitgezocht. We luisterden naar de vragen, ambities en uitdagingen die er leven binnen de betreffende maatschappelijke organisaties. En of dat interessant is om in een Broedkassessie samen met experts naar te kijken. We ontdekten dat veel verschillende organisaties mee wilden doen met heel diverse vragen. Ik zat in een Broedkas met Stichting Juupu (Juupu is een beweging van en door jongeren ter bestrijding van armoede). Hun challenge was: Hoe org ik het gedachtengoed en de rijkdom aan ervaringen gedurende de zes schooljaren dat we actief zijn? Deze brede vraag hebben we in de Broedkas gekaderd. Vervolgens is er een strak format dat het hele proces begeleidt, samen met de betrokken experts. Een van de onderdelen is ‘Crazy eight’. Alle Broedkas- experts schrijven acht ideeën of oplossingen op, waarna het beste en uitvoerbare idee wordt gekozen. Natuurlijk moet de organisatie, in dit geval Juupu, zich er geholpen mee voelen. Unaniem resultaat is het maken van een documentaire met de ambitie op de IDFA te komen, en in elk geval een première in Filmhuis Lumière. De kadervraag is dan: wie gaat wat doen en ben je bereid je netwerk in te zetten? De experts gaan samen aan de slag en inmiddels is dit project opgestart.”

“Door corona is de Broedkas tot nu toe alleen virtueel geweest,” licht Jeroen toe. “Het eigenlijke idee was om echt een glazen kas ergens in de stad te zetten. Hopelijk kunnen we dit op termijn realiseren.”

JE INVESTEERT IN DE ORGANISATIE VOOR EEN DUURZAAM RESULTAAT
Jeroen houdt zich momenteel met een andere Broedkas challenge bezig, geïnitieerd vanuit het Jeugdlab. De uitdaging is om vijftien Smoothie bikes in de markt zetten (Maastricht) in het kader van de gezonde basisschool/voortgezet onderwijs van de toekomst. Met de inzet van een smoothie-bike proberen we kinderen en ouders meer bewust te maken van het dagelijks eten van groente en fruit. De Smoothie bike is een fiets met een blender voorop en als je fietst gaat die blender werken. Tijdens een aantal activiteiten (ontbijtsessies) op basisscholen constateerden wij namelijk dat de Smoothie bike een enorme aantrekkingskracht had. Naast het feit dat iedereen wilde fietsen hadden de smoothies gemaakt van groente en fruit een gretige aftrek. Een idee was geboren! Hoe zou het zijn om meerdere fietsen in te kunnen zetten?

In de Broedkas ga je het idee kaderen aan de hand van een Focus Sprint. Hier heb je experts voor nodig. Je denkt gezamenlijk na over het beheer en onderhoud, waar haal je financiële middelen vandaan en binnen welk tijdsbestek wil je een en ander realiseren. Aan het einde van de broedkas sessie worden de concrete actiepunten vervolgens verdeeld over de juiste experts. Natuurlijk volgen we de betrokken organisaties en checken of afspraken worden nagekomen. Na een half jaar evalueren we. Zo investeer je in de organisatie voor een duurzaam resultaat.”

De organisaties die in deze eerste editie van Broedkas zaten zijn Kinderboerderij De Heeg, Stichting Juupu, Quiet Maastricht, Buurthuis Pottenberg en Het Jeugdlab. Moeten de aanvragen vanuit deze organisaties ergens aan voldoen? “Broedkas heeft vijf vragen opgesteld,” geeft Jeroen aan. “De antwoorden op die vragen vormen een script dat als leidraad dient. We krijgen steeds meer aanvragen, ook onderwijs en cultuur beginnen een beroep op Broedkas te doen.”

HET IS SIMPEL OM KENNIS MET ELKAAR TE DELEN; KENNIS HEB JE ALTIJD BIJ JE
“Een andere invulling zou een meer thematische kunnen zijn. Bijvoorbeeld over Inclusie of Armoede,” vertelt Manon. “Broedkas is een concept waar je heel veel mee kunt. Het is kneedbaar en er is sprake van maatwerk. Alle organisaties komen samen in de Broedkas, je gaat hen verbinden waardoor je meer van de grond krijgt. Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties waren altijd twee werelden maar die komen nu steeds dichter bij elkaar. Het is simpel om kennis met elkaar te delen, kennis heb je namelijk altijd bij je. Bedrijven voelen zich verantwoordelijk voor de lokale samenleving maar weten vaak niet hoe ze iets kunnen bijdragen. Via Broedkas kunnen ze hun expertise inzetten ten behoeve van de samenleving.”

Wat zijn de plannen voor komend jaar? “We willen de resultaten van de eerste Broedkas gaan delen in een nieuwsbrief,” zegt Manon. “Ook gaan Jeroen en ik kijken hoeveel edities van Broedkas we volgend jaar willen doen. Idealiter hopen we op twee, wellicht een rondom Festival Maas plus een aantal Buurtbroedkassen. Daarnaast gaan we in gesprek met Universiteit Maastricht om een thematisch project op te starten. En omdat we zelfs vanuit andere steden de vraag krijgen of zij ook ingekocht kunnen worden, willen we een ‘te vermarkten’ concept taken dat schaalbaar is en over te nemen.

Het is duidelijk: Broedkas kan veel betekenen voor de sociaal maatschappelijke en de culturele sector. Het bedrijfsleven kan daar breed bij ondersteunen, maar vice versa ook. Zo ontstaan er lucratieve verbindingen. Samen lukt meer!