BROEDkas!

BROEDkas is een initiatief van MANON MACHIELS van SAMEN VOOR MAASTRICHT en JEROEN WIJCKMANS van TRAJEKT, ter bevordering van hun innovatieve samenwerking. Het idee is om maatschappelijke initiatieven duurzaam te koppelen aan bedrijven en organisaties, met als doel maatschappelijke organisaties naar een next level te brengen, door inzet van kennis, netwerk en expertise van het Maastrichtse bedrijfsleven. In de BROEDkas werk je intensief aan de groei en het impactproces van je sociale onderneming. Eindresultaat is een duidelijk Plan van aanpak met concrete acties.

In ‘De Ruimte’ aan het Petrus Regoutplein 3 praten we over de rol van BROEDkas op Festival MAAS! “We zijn gevraagd door de organisatie van dit festival,” legt Jeroen uit, “omdat BROEDkas een sociaal maatschappelijk initiatief is, dat mooi past naast het kunst en cultuur aanbod van MAAS. MAAS heeft sociaal-maatschappelijke- en welzijnsfactoren hoog in het vaandel.” “We hebben weer vijf challenges oftewel vraagstukken geselecteerd, een reprise van de vorige keer,” voegt Manon toe. “De organisaties die uitgekozen zijn krijgen een plek in een unieke BROEDkas op verschillende locaties, onder meer De Ruimte, Blanche Dael en Lumière.”

Peter van Neer van de SNS-bank is ook aangesloten en is één van de experts binnen BROEDkas. “Deze plek, ‘De Ruimte’ is een bijzonder prettige werkplek en ideaal om mensen met elkaar in contact te brengen, om te verbinden door samen te sparren,” zegt hij. “Met kennis, netwerk en faciliteiten proberen we de samenwerking met BROEDkas gestalte te geven. Het voelt goed, we zijn vanaf het begin bij elkaar betrokken. Daarbij heeft de SNS-bank ook een grote maatschappelijke rol.”

TIJDENS FESTIVAL MAAS KUNNEN MENSEN MET VRAGEN OVER BROEDKAS OP 8 SEPTEMBER VANAF 12.45 UUR BINNEN LOPEN IN DE RUIMTE.

Mag er een tipje van de sluier opgelicht worden over welke challenges er uitgekozen zijn? “Eén van de organisaties die een hulpvraag aan ons heeft is SDG House Maastricht,” vertelt Manon. “SDG House is een stadslab dat samen met de gemeente werkt aan een sociale en duurzame toekomst voor Maastricht. De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn leidend. Deze doelen besteden veel aandacht aan vrede
en veiligheid, economische ontwikkeling en milieuthema’s. SDG House Maastricht inspireert en verbindt organisaties die zich met deze doelen bezig houden, om ze beter in hun kracht te zetten zodat ze nog sneller stappen kunnen nemen. SDG House Maastricht wil graag met deze organisaties aan tafel, maar wie moeten ze dan precies uitnodigen, en wat zetten ze dan samen op tafel? Hoe moet de communicatie verlopen? En hoe moet de samenwerking vastgelegd worden in een convenant voor een duurzaam en sociaal Maastricht? Een mooie uitdaging voor ons.”

“Ook Health Foundation Limburg doet mee,” zegt Jeroen. “Health Foundation Limburg is een stichting die fondsen werft voor wetenschappelijk onderzoek in het MUMC+ , op gebied van hart- en vaatziekten, kanker,
geestelijke gezondheidszorg en chronische ziekten. Elk speerpunt heeft een eigen fonds. Daardoor worstelt de Health Foundation met haar eigen bekendheid. Hun vraag is: hoe kunnen we zorgen voor meer bekendheid in de regio zodat we voldoende middelen ophalen voor onderzoek en dergelijke? Een typische marketingvraag.”

“Dat is dus het concept,” sluit Manon af. “Een maatschappelijke organisatie staat centraal en daar omheen verzamel je de expertise die zo’n organisatie nodig heeft. Steeds weer een mooie uitdaging voor BROEDkas!”

VOOR MEER INFO:
festivalmaas.nl/nl/events/broedkas/
www.facebook.com/broedkas
www.snsbank.nl/deruimte
OF CONTACTEER:
Manon Machiels
06 48771395
manon@samenvoormaastricht.nl
Jeroen Wijckmans
06 50205190
jeroen.wijckmans@trajekt.nl.