BEOORDELINGEN PBO RTV MAASTRICHT

Er vindt een transitie plaats in de manier van werken van het pbo, het programmabeleid bepalend orgaan, van RTV MAASTRICHT. De acht leden van deze commissie, die drie keer per jaar onafhankelijk de programma’s van de stadsomroep beoordelen, richten zich nu op vormen van problematiek die hoog op de prioriteitenlijst van de gemeente staan.

De programma’s werden door het pbo tot nu toe altijd beoordeeld op de ice-norm, een wettelijke toetsing die het gehalte aan informatie, cultuur en entertainment in het aanbod van RTV Maastricht meet. De leden zijn afgevaardigden uit doelgroepen en organisaties, van jong tot oud. “Het betreft allerlei vertegenwoordigers die maatschappelijk verankerd zijn in de samenleving”, vertelt Wilma de Kluizenaar, de voorzitter.

OMSLAG
Anno 2022 neemt het pbo echter niet alleen informatie, cultuur en entertainment mee in de beoordeling, maar houdt het ook de grootste thema’s die spelen in de stad in het achterhoofd. Daarover verzamelt het kennis, door bijvoorbeeld gastsprekers uit te nodigen. Het betreft tien onderwerpen, die verdeeld worden over de diverse leden. Problematiek en ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg, kunst & cultuur, onderwijs, innovatie, historie, klimaat, wonen & werken, studenten en religie wil het pbo ook terugzien in de programmering. “Ieder vanuit zijn eigen achtergrond krijgt een soort problematiek toegewezen”, vertelt Wilma.

Eén van die leden is Ludwig Landsted, een 23-jarige student afkomstig uit Brussel. Hij neemt de deelgebieden studenten en klimaat voor zijn rekening. “De thema’s zijn wat specifieker dan voorheen. Dit gaat meer de lading dekken van de maatschappij.” Hij ziet dat RTV Maastricht en haar programmering in tijden van corona echt het verschil heeft gemaakt. Bijvoorbeeld voor de niet-Nederlands sprekenden. “Neem bijvoorbeeld de avondklok. Studenten liepen in Nederland na negen uur gewoon over de straat omdat er nauwelijks in het Engels gecommuniceerd werd. News in English, de Engelstalige tak van RTV Maastricht, deed dat gelukkig wel en zo waren veel buitenlanders hier wel ingelicht.” Ook Wilma ziet die meerwaarde: “RTV Maastricht is een onafhankelijk persmedium. Zo beoordelen wij de zender ook. Die onafhankelijkheid is een groot goed, zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Rusland, waar er nu een hoop propagandajournalistiek plaatsvindt.”

FEEDBACK
Als pbo-leden de programma’s van RTV Maastricht beoordelen, wordt de feedback gedeeld met de hoofdredactie van de omroep. “Men krijgt uit eerste hand te horen wat de leden ervan vinden”, vertelt voorzitter Wilma, die voorheen regulier lid was van het pbo. “Vanwege mijn achtergrond in de cultuur was ik toen vooral met dit gebied in de weer, maar als voorzitter ben ik meer bezig met wat belangrijk is voor RTV Maastricht in zijn geheel binnen deze tijd.”

En met die feedback wordt in veel gevallen ook direct wat gedaan. Ludwig: “Ik heb ooit eens twee keer hetzelfde radioprogramma beoordeeld. Heb daarbij de eerste keer wat technische problemen aangekaart en die waren de volgende keer al niet meer hoorbaar.” De student rechten is blij dat hij zijn aandeel mag leveren: “Maastricht is interessant. Er leeft hier een grote internationale gemeenschap met veel jongeren. RTV Maastricht bereikt ze goed, maar het kan nog beter. Maar we moeten ook realistisch zijn: het is niet mogelijk iedereen te bereiken.” De mogelijkheden dit voor elkaar te krijgen zijn ook niet oneindig. “De korting op de subsidie van RTV Maastricht helpt daar natuurlijkniet aan mee”, besluit voorzitter Wilma.