AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Op alle beelden, reportages in print, digitaal en andere informatiedragers die worden getoond op deze site en op alle publicaties van VANHOORENMEDIA VOF berust Copyright en is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Conform de nieuwe regels van de Autoriteit persoonsgegevens doet vanaf 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn intrede en is het van belang dat ook VANHOORENMEDIA VOF gevestigd in Maastricht, Bosscherweg 147 C 6219 NE te Maastricht, met Kamer van koophandel inschrijving 70496293 inzage kan geven in het gebruik van foto’s die door VANHOORENMEDIA VOF zijn gemaakt en verzameld.

  1. Doel:
    1.1 De beelden en gegevens die VANHOORENMEDIA VOF verzameld/maakt worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. De foto’s zijn bestemd voor publicaties in bladen, tijdschriften, internetmedia, boeken en andere gedrukte media. Daarnaast kunnen sommige foto’s illustrerend gebruikt worden bij een artikel over een relevant onderwerp.

1.2 De beelden kunnen ook voor commerciële doeleinden gebruikt worden zoals brochures, folders, kalenders, CD-hoesjes, platenhoezen e.d. Beelden zijn uiteraard relevant aan het onderwerp.

1.3 Sommige beelden kunnen decorstuk worden zoals achterwanden in of op gebouwen. Daarnaast ook dienen als aankleding van etalages in winkels of op banners bij events. Wederom in relevantie met het onderwerp.

1.4 Foto’s in onze beeldbank kunnen worden opgeslagen omdat ze een geschiedkundige en journalistieke taak hebben en voor onderwerpen die te maken hebben met het verleden opnieuw in de aandacht komen ter illustratie van een journalistiek verslag.

1.5 Persoonsgegevens zoals e-mails, namen en adressen worden alleen gebruikt door VANHOORENMEDIA VOF inzake betalingen en facturering van de klant.

1.6. Ontvangst Persoonsgegevens derde personen
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Indien iemand in contact wil komen met een persoon op de foto waarvan persoonsgegevens bekend zijn bij de maker van het beeld dan zal dit in overleg gaan met degene die op de foto staat.

1.7 Duur van de opslag
De persoonsgegevens blijven een jaar behouden maar worden niet verstrekt aan anderen (conform punt 2).

1.8 Mits anders overeengekomen blijven met betrekking tot fotografie, foto’s wel langer dan een jaar behouden omdat ze tot doel hebben zie punt 1.4.

1.9 Persoonsgegevens in adressen en e-mails met informatie betreffende een aankoop/bestelling/betaling worden alleen opgeslagen als ze relevant zijn voor toekomstige betalingen/aankopen met een periode van ca 1 jaar.

1.10 Omdat vanwege de belastingen zakelijke administratie 10 jaar behouden moet blijven zullen een aantal persoonsgegeven zoals facturen bewaard blijven tot de periode verlopen is. Daarna worden de stukken vernietigd.

1.11 Adressen worden opgeslagen in ordners. Omdat bepaalde gegevens relevant zijn voor toekomstige zakelijke contacten zullen zij conform belastingdoeleinden voor een periode van 10 jaar bewaard blijven.

1.12 Gegevens voor prijsafspraken worden opgeslagen op vaste en externe harde schijven die als kopie dienen bij eventuele computercrashes of hacks van het centrale systeem. Prijsafspraken zijn alleen relevant als ze nog voldoen aan de prijzen van de tijd. Na een periode van 5 jaar zullen de meeste vernietigd worden. Alleen de gegevens die van belang zijn inzake overeenkomsten met klanten blijven bewaard.

1.13 Opslag van foto’s zal plaatsvinden op de systeemcomputer, DVD, CD, memoriestick en externe harde schijven. Dit alles heeft tot doel materiaal te bewaren voor hergebruik inzake journalistieke, geschiedkundige/historische en illustrerende doeleinden.

1.14 Recht op inzage
4.1 Indien personen zichzelf herkennen op beeld en met gegronde bezwaren kunnen aantonen dat hierdoor hun privacy aangetast wordt dan kunnen zij via peter@vanhoorenmedia.nl hun bezwaar kenbaar maken. Alleen als dit bezwaar gegrond is zal VANHOORENMEDIA VOF de betreffende foto verwijderen.

1.15 Indien een persoon bezwaar heeft inzake persoonsgegevens in de vorm van mailadressen, zakenadres, woonadres en andere informatie dan zal VANHOORENMEDIA VOF deze ook verwijderen, mits er een gegrond bezwaar is.

1.16 Indien informatie betreffend personen niet juist is en het anders geformuleerd dient te worden dan kan een rectificatie aangevraagd worden via VANHOORENMEDIA VOF. Er zal dan een aanpassing plaatsvinden na hercontrole van deze gegevens.

1.17 Informatie over klachten
Mochten er toch nog klachten zijn inzake persoonsgegevens dan kan dat via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

1.18 Overige informatie
Klachten over personen op foto’s zonder dat de persoon op de foto’s zelf een klacht indient worden niet in behandeling genomen. De op de foto afgebeelde personen dienen zelf contact op te nemen met peter@vanhoorenmedia.nl en na onderzoek inzake terecht of onterecht plaatsing/publicatie zal de foto aangepast of verwijderd worden.

1.19 Foto’s waarop personen staan die overleden zijn, worden niet verwijderd tenzij nabestaanden duidelijk gegronde redenen hebben waarom foto’s verwijderd moeten worden.

1.20 De foto’s zijn eigendom van VANHOORENMEDIA VOF en worden alleen met toestemming geleverd aan klanten conform punt 1.

AVG voorwaarden Mei 2018.

Peter van Hooren

VANHOORENMEDIA.NL

www.vanhoorenmedia.nl