2021 een strijdbaar jaar

De afgelopen jaren is door de lokale PvdA fractie keihard gewerkt aan verschillende lokale thema’s. De PvdA stelde keer op keer vragen over zorgcowboys en zorgdossiers. Het resulteerde erin dat het stadsbestuur bij de komende aanbesteding beter let op wie men in huis haalt en waarom. De PvdA trok aan de bel voor wonen in Limmel en diende een motie in waardoor alle juridische middelen uit de kast worden gehaald om de megaloods van zakenman Leeyen te voorkomen. De PvdA ging de strijd aan om de leefbaarheid in de stad te vergroten door de verkamering aan banden te leggen en woonplicht in te voeren. Ook zette de PvdA recent de participatie prominent op de agenda door te pleiten voor een nieuwe vorm van buurtgericht werken. Weinig mensen in de stad hebben immers nog het gevoel dat het stadsbestuur naar hen luistert, het wordt tijd om dat tij te keren.

ROERIGE TIJDEN IN DE POLITIEK
Voornamelijk dieptepunten wisselden elkaar af: de spionage-affaire, de miljoenentekorten in het sociaal domein waarna een forse bezuiniging op de stad volgde, de forse bezuinigingen op de speeltoestellen in onze stad, een interim manager sociaal die voor een half jaar € 300.000 mocht bijgeschreven, een tram die allang is ontspoord, maar waar koste wat kost aan wordt vastgehouden. Kortom menigmaal was er reden genoeg om de wenkbrauwen fors te fronzen over de prestaties van het huidige stadsbestuur.

HET ROER OM: ANDERE KEUZES IN 2022
Daarnaast zien we dat door Corona steeds meer mensen tegenover elkaar komen te staan in plaats van naast elkaar. Mensen hebben het moeilijk door de pandemie die veel langer duurt dan waar we op hadden gehoopt. Laat 2022 het jaar zijn waarin we samen met elkaar de schouders onder ons stad zetten.

De PvdA Maastricht hoopt dat het ook het jaar wordt waarin we andere keuzes maken als het gaat om de vraag: wat voor stad willen we zijn.

VOOR NU ALLE GOEDS VOOR 2022 EN BLIJF GEZOND!